Consultorio Online

Created with Sketch.

Consultorio ONLINE, ANÓNIMO e PRIVADO para calquera consulta, dúbida ou necesidade de compartir experiencias relacionadas ca violencia de xénero (violencia física, psicolóxica, económica, abusos sexuais, acosos sexuais, tráfico de mulleres ou calquera forma de violencia que poda afectar a dignidade, integridade ou liberdade das mulleres).